Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

batgirl
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSenyia Senyia
batgirl
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaOkery Okery
1941 5523 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamy-life my-life

May 11 2017

5397 94eb 500
Reposted fromjustadream justadream viaLazhward Lazhward
batgirl
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viaretaliate retaliate

May 04 2017

batgirl
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatransfuzja- transfuzja-
batgirl
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
batgirl
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viaSenyia Senyia
batgirl
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz

April 26 2017

batgirl
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapasisia pasisia

April 25 2017

8739 73c5 500

turbinis:

Emily Coghlan on Flickr

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagreenka2000 greenka2000
5894 cf25 500
Reposted frommundycide mundycide vianoisetales noisetales

March 27 2017

batgirl
Demon chce, byśmy uwierzyli, że jesteśmy zbyt słabi, zbyt smutni, że jest za późno, ale to przeklęty kłamca, więc nie powinniście wierzyć w ani jedno jego słowo
— Lindsey Stirling - "Jedyny pirat na imprezie"

March 16 2017

batgirl
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viarybq rybq

March 14 2017

batgirl
6452 6cbb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus

March 06 2017

batgirl
3062 8a97
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianlovett nlovett

February 27 2017

batgirl
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viaorchila orchila
2812 bf9b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl