Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

batgirl
looking for herself
Reposted fromwaka waka viaSenyia Senyia

February 25 2017

batgirl
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

February 24 2017

batgirl
batgirl
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush

February 23 2017

batgirl
3318 9de7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaatranta atranta

February 20 2017

batgirl
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapiehus piehus
batgirl
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadragu dragu
batgirl
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viadifferent different
batgirl
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viareloveution reloveution
batgirl

"Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość."

o. Adam Szustak

batgirl

July 06 2015

5648 be74 500

hodge-podgery:

cuntravoid:

malformalady:

An old tree stump with grass growing over it, Faroe Islands

are you stupid thats a unicorn

oh what I have to draw this

I love this unicorn

Reposted fromMissMima MissMima viamolotovcupcake molotovcupcake
batgirl
1198 912f
True beauty of the Soup.io
Reposted fromalkern alkern viaMissDeWorde MissDeWorde

July 05 2015

batgirl
4321 3ac8
Reposted fromphilinmotion philinmotion viaRedPenny RedPenny
batgirl
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viagreywolf greywolf
batgirl
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viasistermorphine sistermorphine
batgirl

June 28 2015

batgirl
batgirl

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
batgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl