Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

batgirl
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmaller smaller

September 19 2017

batgirl
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
batgirl
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaromantycznosc romantycznosc

August 29 2017

batgirl
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak viaKaBoom KaBoom
batgirl
batgirl

Przecież mnie znasz - mam swoje nerwy, pękam jak struna.

— Miuosh
Reposted fromhasz hasz viazapomnialam zapomnialam
batgirl
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viapure-bliss pure-bliss

August 16 2017

9791 ffe8 500

June 08 2017

batgirl
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSenyia Senyia
batgirl
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaOkery Okery
1941 5523 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamy-life my-life

May 11 2017

5397 94eb 500
Reposted fromjustadream justadream viaLazhward Lazhward
batgirl
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viaretaliate retaliate

May 04 2017

batgirl
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatransfuzja- transfuzja-
batgirl
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
batgirl
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viaSenyia Senyia
batgirl
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz

April 26 2017

batgirl
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapasisia pasisia

April 25 2017

8739 73c5 500

turbinis:

Emily Coghlan on Flickr

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagreenka2000 greenka2000
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl